Polityka prywatnościi

Fellowes Polska SA jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Użytkownik korzystający z domeny www.fellowes.pl wyraża zgodę na poniższe warunki.
 
Prawa autorskie
Wyłączne prawo do serwisu internetowego www.bodygloveoptrix.pl ma Fellowes Polska SA. Wszystkie znaki handlowe, znaki graficzne (logo), nazwy produktów wchodzące w skład tego serwisu oraz treści w nim zawarte są znakami handlowymi i / lub własnością Fellowes Polska albo macierzystej firmy Fellowes Inc. Wykorzystanie tych znaków i nazw lub ich modyfikacja jest zabronione bez uzyskania na piśmie odpowiedniej zgody od Fellowes Polska SA. Inne niż właściwe dla Fellowes znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.
 
Zawartość serwisu
Informacje prezentowane na stronie nie są ofertą handlową w rozumieniu warunków sprzedaży konsumenckiej z dnia 1.01.2003r. Fellowes Polska SA zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych na stronie internetowej.
 
Niniejsza strona internetowa zapewnia dostęp do innych stron internetowych nie będących w dyspozycji Fellowes Polska SA. Fellowes Polska SA nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treści znajdujące się na takich stronach internetowych. Fellowes Polska SA zapewnia jedynie dostęp do innych stron internetowych jako udogodnienie dla użytkowników, a nie wyraża swoim działaniem aprobaty dla treści umieszczonych na takich stronach internetowych.
 
Pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu dokładności informacji znajdującej się na stronie internetowej www.bodygloveoptrix.pl,  Fellowes Polska nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera na którym umieszczona jest strona internetowa www.bodygloveoptrix.pl, które to nieprawidłowe działanie mogłoby skutkować nieprawdziwością treści zawartej w podanej informacji.
 
Przesyłanie Informacji
Fellowes Polska SA informuje że wszelkie informacje przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej nie będą traktowane jako informacje poufne. Fellowes Polska SA zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, przetwarzania, powielania oraz dystrybuowania tych informacji.
 

Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.

Ochrona danych i zachowanie poufności
Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Fellowes Polska za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.